Stress in het lichaam loslaten heeft een directe impact op onze geest en emotie.

Active
Body Stress Release
Programma 

Iedereen kan dit programma volgen.

Duur: 5 weken per traject
Tarief: €150.-
U leert actief stress los te laten dat zich onder andere uit in het lichaam. Dit programma is anders dan Body Stress Release programm's omdat u leert het zelf te kunnen doen en toe te passen in uw dagelijks leven.
LICHAAM & GEEST CONNECTIE
PARASYMPATISCHE ACTIVATIE
Biofeedback
hart coherentie
Praktische toepassing voor het dagelijks leven
Traject begeleiding
5 Persoonlijke sessies
Gratis Intake

5 Aspecten

Aan elk aspect wordt veel aandacht besteed zodat u ervan verzekerd bent dat u progressie maakt. Actief u body stress loslaten waardoor u ook meer ruimte krijgt in uw hoofd met een positievere welbeleving.
ADEMHALING & HART COHERENTIE
20%
BODY & MIND OEFENINGEN
40%
PARASYMPATISCHE ACTIVATIE
60%
BIOFEEDBACK
80%
PRAKTISCHE TOEPASSING
100%

Het Active Body Stress Release Programma

Dit multidisciplinair programma is ontwikkeld door Bruers Coaching Tilburg
Actief stress loslaten dat u vasthoudt in het lichaam is geen makkelijke taak!

Hedendaags leven mensen vaak meer in hun hoofd en zijn ze de connectie van lichaam en geest kwijtgeraakt.
Iedereen kan de connectie met het lichaam herstellen door meer in het gevoel te zijn en via de geest waar te nemen wat er in het lichaam gebeurt.
Het programma is ontwikkeld door verschillende disciplines bij elkaar te brengen en deze te gebruiken richting hetzelfde doel.

Vaak gebeurd het bij deze disciplines dat mensen het wel aanleren maar niet kunnen toepassen in situaties (onder stress).
Daarom is het praktisch kunnen toepassen van de bekwaamheden een belangrijk onderdeel.
Biofeedback helpt u erbij om visueel progressie te ondervinden.

Wat Clienten Zeggen

Clienten beleving over het active body stress release tilburg programma
"Village did removed enjoyed explain nor ham saw calling talking. Securing as informed declared or margaret. Joy horrible moreover man feelings own shy"

THERESA KULP

@theresakulp
"Greatly hearted has who believe. Drift allow green son walls years for blush. Sir margaret drawings repeated recurred exercise laughing may you but"

MATTHEW BROWN

@matthewbrown
"Vis at purse tried jokes china ready decay an. Small its shy way had woody downs power. To denoting admitted speaking learning my exercise so in"

EDNA PIPER

@ednapiper
© Copyright 2020- Bruers Coaching- All Rights Reserved
Stress, Burnout & Life Coach Tilburg
KVK: 80941370
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram